115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Pistachio (quả hồ trăn) là tên gọi chính thức của Android P?

Tuy chưa công bố chính thức nhưng chúng ta đã sớm biết được tên gọi của Android P, phiên bản Android mới sẽ phát hành vào mùa thu này.