115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

NVIDIA phát triển AI sửa ảnh bị xấu bằng cách “lấy độc trị độc”

Phương pháp dựa trên học sâu (deep learning) giúp phục hồi ảnh bị nhiễu bằng… những bức ảnh nhiễu.