115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Huawei tổ chức Salon học thuật về đổi mới trong tương lai

Các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và các nhà lãnh đạo ngành thảo luận về sự đổi mới trong tương lai và làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa ngành công nghiệp và giới học thuật.