115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

HTC sa thải 22% nhân viên để tiết kiệm chi phí

HTC vừa tuyên bố cắt giảm 22% nhân viên trong kế hoạch sáp nhập mảng smartphone và VR (thực tế ảo) trong tương lai.