115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Facebook xoá một phần Tuyên ngôn Độc lập Mỹ vì ngôn ngữ “man rợ, tàn nhẫn”

Thuật toán của Facebook đã đưa ra phán quyết rằng nhiều phần trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ sử dụng ngôn từ gây kích động thù địch và đã tự động loại bỏ các trích đoạn này trên nền tảng mạng xã hội.