115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Chiếc xe giao hàng tự động này sẽ “hi sinh thân mình” để cứu người đi đường

Chiếc xe giao hàng tự động này sẵn sàng “hi sinh bản thân mình” để cứu người đi bộ trong trường hợp có khả năng xảy ra tai nạn.