115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Ces Asia: Đột phá Công nghệ Phát triển Nhanh chóng như Tốc độ 5G

Tốc độ phát triển nhanh chóng của đột phá công nghệ toàn cầu được thể hiện rõ nét qua trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), liên kết dữ liệu 5G và nhiều công nghệ khác.