115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Cebit 2018: Huawei giới thiệu nền tảng kĩ thuật số cho Smart City

Ngày 14/6, tại CEBIT 2018, Huawei giới thiệu nền tảng kĩ thuật số cho thành phố thông minh với khái niệm ‘Nền tảng + Hệ sinh thái’.