115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Category: zktecomini ac plus

ZKTECO RA ĐỜI BỘ ĐÔI NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT TỪ XA MINITA VÀ MINIAC     Zkteco Mini AC nghĩa là Mini Access Control, Thiết bị kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt từ xa ZKTeco MiniAC / MiniAC Plus là…

Đọc thêm