115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Cảnh báo Gmail của bạn có thể đang bị đọc lén bởi bên thứ ba

Theo một báo cáo cho thấy Google hiện vẫn cho phép các nhà phát triển bên thứ ba truy cập đầy đủ vào nội dung trên dịch vụ email của hãng.