115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Author: home

“Ép buộc nhân viên làm theo mệnh lệnh của mình chỉ có tác dụng tức thời. Và nó không thể hiệu quả mãi mãi được, ngay cả khi mệnh lệnh của người lãnh đạo là đúng. Điều quan trọng tạo nên người lãnh đạo thực thụ là khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên….

Đọc thêm