115/14A Hưng Phú - P.8 - Q.8 TP.HCM
Hotline: 0975.641.001 Mail: Sale1.onetech@gmail.com

Apple thành lập đội ngũ trí tuệ nhân tạo và máy học, chiêu mộ cựu giám đốc AI của Google

Apple sẽ hợp nhất 2 đội ngũ Core ML và Siri hiện tại thành bộ phận AI/ML (trí tuệ nhân tạo và máy học) dưới sự lãnh đạo của John Giannandrea.