Chuyên mục: màn hình vô cực

Nếu thông tin chính xác, Samsung được cho là loại bỏ ý tưởng kích thước 6,2 inch như Galaxy S9+ để chuyển sang kích thước lớn hơn.

Đọc thêm