Chuyên mục: huawei

Thương hiệu phụ của Huawei, Honor, đã công bố một biến thể mới của Honor 10 đi kèm với công nghệ GPU Turbo mà công ty mới phát hành vào tháng trước.

Đọc thêm

Từ trước tới nay, Huawei không hề giữ bí mật về những kế hoạch trong tương lai của mình và hãng đang nắm lấy công nghệ 5G.

Đọc thêm

Các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và các nhà lãnh đạo ngành thảo luận về sự đổi mới trong tương lai và làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa ngành công nghiệp và giới học thuật.

Đọc thêm